Menu
Roshe.pl - Dla przyjemności i rozkoszy
Strona głównaRegulamin
...jest pusty

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego ROSCHE

I. Informacje podstawowe  

1) Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod domeną www.rosche.pl. Sklep internetowy prowadzony jest przez I&M Izabela Zielińska, 40-139 katowice, ul.Szczecińska 12a/11, NIP: 634-258-87-55, REGON: 363883366

2) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy). 


3) Definicje: 

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu 
 • Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.rosche.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia 
 • Usługodawca - Podmiotem zawierającym umowy sprzedaży towarów zaprezentowanych na niniejszej stronie internetowej oraz podmiotem obsługującym realizację zamówień składanych na wskazanej stronie internetowej jest firma I&M Izabela Zielińska,40-139 Katowice, ul.Szczecińska 12a/11, posiadająca numer identyfikacji podatkowej: 634-258-87-55
 • Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym 
 • Dystrybutor (Hurtownia) - podmiot, który odpowiedzialny jest za wysyłkę zakupionego towaru przez Klienta: Entropia s.c. Hurtownia Erotyczna EroPlace.pl, ul.Witosa 29, 44-196 Knurów 
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego 
 • Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy 
 • Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy 
 • Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie 
 • Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Przelewy24


II. 
Przyjmowanie i realizacja zamówień 

1) W Sklepie Internetowym można założyć konto klienta, w którym gromadzone są dane oraz historia zamówień. Założenie konta klienta uprawnia właściciela Sklepu Internetowego do zarządzania zapisanymi danym wyłącznie w celu prawidłowej realizacji zamówienia złożonego w Sklepie Internetowym. 
Klient w każdej chwili ma prawo usunąć lub edytować dane w swoim koncie. Wyjątek stanowią dane zapisane na już wystawionych dokumentach sprzedaży. 
W celu dokonania rejestracji utworzenia konta w www.rosche.pl należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail, hasła oaz danych do wysyłki zamówienia.
 

2) 
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok (Sklep dopuszcza istnienie przerw technicznych, wyłączających Sklep z przyjmowania i realizacji zamówień Konsumentów). Realizacja zamówień Konsumentów następuje w dni robocze (za wyłączeniem dni zamkniętych magazynów Sklepu – urlop wypoczynkowy) zwyczajowo do 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia przez Konsumenta i potwierdzeniu zakupu (pobranie) lub od chwili zaksięgowanej przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie.

3) Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.rosche.pl 

4) Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. W zamówieniu Klient dokonuje: 
 • wyboru zamawianych towarów  
 • oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy), 
 • wyboru sposobu płatności. 
5) Przez złożenie zamówienia przez Konsumenta należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów z oferty Sklepu poprzez wypełnienie "Formularza zamówienia" zgodnie z informacjami podanymi w w/w formularzu. W celu złożenia zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu sklepu oraz polotyki prywatnośći dostępnego na stronie internetowej www.rosche.pl 

6) Wkrótce po złożeniu zamówienia Konsument otrzymuje drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia do realizacji (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). W razie braku otrzymania takiej informacji Konsument powinien skontaktować się ze Sklepem drogą mailową.

7) Sklep prosi Konsumenta o podawanie podczas składania zamówienia oraz podczas komunikacji ze Sklepem prawidłowych danych kontaktowych – w szczególności imienia i nazwiska, pełnego adresu e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia. 

8) Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia oraz jego anulowania w przypadku braku zapłaty za zamówienie. 

9) Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia). 

10) W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci Klientowi należność za towar, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia. 

11) Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

12) Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Kupującego danego Towary (czas dostawy) składa się czas realizacji zamówienia (skompletowania/przygotowania Towarów do wysyłki) przez Sprzedającego oraz czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika. Czas realizacji zamówienia przez Sprzedającego, liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania przez Sprzedającego przesyłki zawierającej Towary przewoźnikowi i wynosi maksymalnie 5 dni roboczych tj. dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika którego wybierzecie Państwo spośród dostępnych u nas (Kurier DPD, Poczta Polska, Paczkomaty InPost).

13) Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek. 

14) Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.

15) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. 

16) Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

III. Dostawa i termin realizacji 
 
1) Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 

2) Dostawa zamówionych Towarów odbywa się poprzez Pocztę Polską, firmę kurierską DPD lub do punktu odbioru przesyłek (paczkomaty InPost). Koszty dostawy określone są w zakładce "Koszty dostawy" do której Klient może uzyskać dostęp w każdej chwili.  


W przypadku przesyłek kurierskich otrzymany towar należy sprawdzić w obecności kuriera - jest to jedyna podstawa uznania reklamacji z tytułu uszkodzeń transportowych - jesli przesyłka została uszkodzona w transporcie należy spisać protokuł w obecności kuriera. Protokół ten jest podstawą uznania reklamacji. 

3) Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość rezygnacji z doliczania kosztów przesyłki do zamówień o określonej wartości o czym informuje na swojej stronie. 

 

  

Zamówienia - przedpłata 
 

Zamówienia - pobranie 
 

Kurier DPD 

15 zł

X

Poczta Polska 

12 zł

21 zł 

Paczkomaty 

11 zł

 
X
 

 
4) Zamówienia zostają przekazane do realizacji: 

 • w przypadku płatności przelewem na rachunek bankowy - niezwłocznie po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym firmy z uwzględnieniem terminów realizacji zamówienia wskazanych w rozdziale II Przyjmowanie i realizacja zamówień pkt.11 
 •  w przypadku wyboru formy płatności "za pobraniem" niezwłocznie po złożeniu i potwierdzeniu zamówienia, z uwzględnieniem terminów realizacji zamówienia wskazanych w rozdziale II Przyjmowanie i realizacja zamówień pkt.12 
 • Zamówienia są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, Poczty Polskiej oraz do paczkomatów „InPost” na koszt kupującego. Odmowa podjęcia przesyłki przez klienta jest równoznaczna z odstąpieniem od umowy i wywiera skutki, jakie przepisy ustawy Kodeks cywilny przewidują w przypadku odstąpienia od umowy
5) Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. 
Zgodnie z brzmieniem ustawy "Kodeks cywilny” w razie przesłania rzeczy sprzedanej za pośrednictwem przewoźnika Konsument obowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika informując o tym fakcie Sklep: spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki. Sposób badania przesyłki jest uregulowany w ustawie Prawo przewozowe (art. 74 i następne). Ustawodawca przewidział, iż przyjęcie przesyłki przez odbiorcę (Konsumenta) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki. 

IV. Ceny i metody płatności  

1) Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki 

2) Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary wraz z kosztem dostawy: 

 • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Dane do przelewu: 

I&M Izabela Zielińska ROSCHE, ul. Szczecińska 12a/11, 40-139 Katowice Idea Bank 66 1950 0001 2006 5552 7179 0001 W tytule płatności proszę wpisać: nazwisko osoby zamawiającej + numer zamówienia

 • Płatność "za pobraniem" - wówczas zamówienie opłacone zostaje przez klienta gotówką doręczycielowi przesyłki przy odbiorze (listonoszowi lub pracownikowi Poczty Polskiej).
 • Szybki przelew z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Przelewy24 

3) W przypadku wyboru formy płatności przelewem -  termin dokonania opłaty wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia, a dniem dokonanej wpłaty jest dzień wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek bankowy firmy.  Upływ wskazanego terminu bez dokonanej wpłaty wywiera skutki odstąpienia od umowy, o czym powiadomimy klienta. 


4) W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. 

V. Anulowanie zamowienia 

Zamówienie możemy anulować na prośbę zamawiającego do 7 dni od momentu złożenia zamówienia na stronie internetowej www.rosche.pl,  pod warunkiem, że paczka z zamówieniem nie została jeszcze przekazana do firmy doręczającej. 

Anulowanie zamówienia proszę zgłaszać na maila sklep@rosche.pl w tytule proszę wpisać numer zamowienia oraz imię i nazwisko osoby zamawiającej. 

VI. Prawo odstąpienia od umowy kupna  (anulowanie zamowienia) 

Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadkach wymienionych w Ustawie o prawach konsumenta art. 38, w szczególności: 

a. gdy zakupiony towar jest rzeczą nieprefabrykowaną, która została wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta). Dotyczy to produktów, które wykonano na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji Klienta. 
b. gdy zakupiony towar po otwarciu opakowania nie może zostać zwrócony ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych. Kupując takie produkty Klient traci zgodnie z art. 38 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli towary te dostarczane są w zapieczętowanym opakowaniu i opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 


1) Klient może zrezygnować z towaru kupionego w Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (pod warunkiem, że zakupiony towar nie został rozpakowany z oryginalnie zamknietego pudełka). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Bieg 14 dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku umowy sprzedaży Towarów – od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik ( od dnia odebrania przesyłki).

2) Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy.  

Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. 

3) Oświadczenie można złożyć w szczególności wysyłając je w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@rosche.pl.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. 

4) Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu zwracany Towar lub przekazać towar osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracane Towary należy odesłać na adres:

Rosche.pl
Izabela Zielińska 
ul.Szczecińska 12a/11
40-139 Katowice

Do zwracanego Towaru prosimy o dołączenie dowodu zakupu (np. paragon, faktura). 


5) Sposób nadania przez Klienta towaru drogą pocztową powinien zapewnić całość i nienaruszalność dostarczonej przesyłki, w szczególności sposób opakowania i przewozu towaru powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. 

6) Prosimy o staranne pakowanie zwracanego towaru w sposób, który uchroni go przed uszkodzeniem bądź zniszczeniem podczas transportu. Towar należy odsyłać w twardym kartonie. Towar uszkodzony podczas transportu w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia przesyłki przez Klienta nie podlega zwrotowi/wymianie. 

7) Informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem oraz do paczkomatów. 

8) Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru 

9) W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwracanych przedmiotów, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. (koszty zwrotu ponosi Konsument). Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

10) Towary objęte Promocją mogą być zakupione wyłącznie na zasadach określonych w promocji. 

VII. Reklamacje  

1) Zgodnie z przepisami prawa wszystkie produkty oferowane w hurtowni objęte są gwarancją na wady fabryczne zakupionego produktu.


2) Cała procedura dochodzenia praw z tytułu gwarancji odbywa się na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego

3) Jeżeli zdarzy się, że po otrzymaniu towaru będą w nim wady fabryczne lub zostanie on uszkodzony mechanicznie podczas dostawy (protokół podpisany przez kuriera o uszkodzeniu przesyłki), nabywca ma obowiązek natychmiast poinformować sprzedawcę i w przypadku niemożliwości naprawy na miejscu, odesłać zakupiony towar. Do przesyłki należy dołączyć opis wady i opis miejsca wystąpienia wady.

4) Kupujący może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad Towarów w szczególności wysyłając e-mail na adres: sklep@rosche.pl,
Do reklamowanej przesyłki proszę załączyć dowodu zakupu Towaru (np. paragon, faktura). W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Kupującego oraz danych kontaktowych Kupującego
Reklamacje proszę wysyłać na poniższy adres:

Rosche.pl
Izabela Zielińska 
ul.Szcecińska 12a/11
40-139 Katowice

Kupujący jest zobowiązany zabezpieczyć przesyłkę przed uszkodzeniami podczas transportu. Sklep nie odbiera przesyłek wysyłanych za poraniem oraz do paczkomatów. 

5) Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek niewłaściwego montażu lub użytkowania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

6) Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.

7) Obowiązkiem kupującego jest sprawdzenie towaru zaraz po jego otrzymaniu i poinformowaniu nas o wadzie telefonicznie lub mailowo sklep@rosche.pl 
W przypadku wady fabrycznej zwrócony towar zostanie wymieniony na towar bez wad jeśli aktualny stan magazynowy na to pozwala. Jeśli wymiana jest nie możliwa z powodu zwrotu, klient w ramach uznanej reklamacji może wymienić wadliwy towar na inny lub zażądać zwrotu pieniędzy za wadliwy towar.

8) Po odbiorze paczki sprawdź jej zawartość. Jeśli ilość nie zgadza się z Fakturą, masz obowiązek sporządzić protokół szkody z kurierem DPD. Tylko na tej podstawie możemy przyjąć reklamację braku produktów.

9) W sprawach nieuregulowanych niniejszym REGULAMINEM zastosowanie mają przepisy prawa cywilnego. 

 
 VIII. Zasady ochrony danych osobowych

1) Kupujący podczas składania zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep Internetowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 


2) Udostępnione dane osobowe są przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży.

3) Sklep Internetowy zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności zarejestrowany kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu Internetowego jest dokonywane na podstawie przesłania do sprzedającego pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska kupującego.

 
IX. Pozasądowe formy rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

1) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

2)  Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między klientem, a Sklepem Internetowym.

3) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między klientem, a Sklepem Internetowym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem: porady@dlakonsumentow.pl